Gemeinde Sils i.E./Segl

Cussagl/direcziun da scoula

Il cussagl da scoula survaglia la scoula cumünela, que voul dir la scoulina e las classas primaras. El es traunter oter respunsabel per la tscherna dals magisters, l'execuziun da la legislaziun scolastica e rapreschainta la scoula inour. Il cussagl da scoula vain tschernieu da la radunanza cumünela mincha trais ans.


Adressa
Cussagl da scoula Sils i.E./Segl
Franca Nugnes
Via dal Tir 2
7514 Segl Maria
Tel. 081 828 92 23
E-Mail

La direcziun da scoula cun sia mnedra da scoula es respunsabla per la direcziun operativa da la scoula ils secturs da la pedagogia e da la pedagogia speziela, dal persunel, da l'organisaziun, da l'administraziun e da las finanzas. La mnedra da scoula vain impiegheda dal cussagl da scoula.

Adressa
Mnedra da scoula Sils i.E./Segl
Laura Wallnöfer
Via da Scoula 8
7514 Segl Maria
Tel. 081 826 55 84 / 079 313 71 83
E-Mail

Temps da büro mainascoula
mardi    14.30 – 17.00
marculdi 15.00 – 18.00
giövgia 9.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00


Commembers dal cussagl da scoula perioda d'uffizi 2018-2020

PRESIDENTA dal CUSSAGL da SCOULA
Franca Nugnes (decasteris: presidenta, Scoula San Murezzan, DAF, Chalandamarz)
E-Mail

COMMEMBERS dal CUSSAGL da SCOULA
Peter Wäspi (decasteris: Scoulina, 1./2. classa, maisa da gianter)
E-Mail
Franziska Muggli Ulber (delegheda cussagl cumünel, decasteris: 3./4. classa 5./6. classa, IF, gruppa da gö)